Computer-Hardware

Tìm hiểu phần cứng qua các thông tin server

Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào… chẳng lẽ lại đi hỏi người bàn giao, hay đi lấy giấy tờ mua thiết bị từ phòng hành chính kế toán, hay lên tận […]

bufcache2

Sự khác nhau giữa Buffers và Cached

1. Trả lời ngắn Cached là kích thước của page cache. Buffers là kích thước của in-memory block I/O buffers. 2. Trả lời dài: Cả Cached và Buffers đều có ý nghĩa là vùng lưu trữ tạm, nhưng mục đích sử dụng thì khác nhau, tổng quan thì có một số điểm sau: Mục đích […]