step11

Tìm hiểu về AWS Free-tier

AWS Free – Tier được Amazon thiết kế để chúng ta có thể có những trải nghiệm với các service của họ . Mỗi service đều được miễn phí 12 tháng kể từ lúc tạo account với một quota nhất định . Có rất nhiều service mà ta có thể sử dụng . Tận dụng […]

Amazon Machine Learning

Amazon Machine Learning Tiên đoán tương lai bằng cách tạo mô hình dữ liệu lịch sử Bài viết của @thaiphihong. Researcher tại ChappieBot. Amazon Machine Learning là gì? Đó là một dịch vụ “trên mây” (cloud-based service) giúp cho các lập trình viên ở mọi trình độ có thể sử dụng công nghệ machine learning vào […]

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Hôm nay mình sẽ thực hiện bài hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng Keypair . Để kết nối tới EC2 Instance bạn có thể sử dụng Keypair hoặc không . Nhưng mình thực sự khuyến khích các bạn nên sử dụng Keypair nhằm tăng tính bảo mật cho EC2 Instance . Không một ai có […]

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Security Group . Đây là một Virtual Firewall mà sẽ thực hiện control traffic tới EC2 Instance . Khi launch một Instance ta sẽ gán một hoặc nhiều security group vào Instance đó . Ta sẽ add rules vào security groups để allow traffic đó hoặc không […]

step11

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Chào các bạn ! Hôm nay mình sẽ thực hiện hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window . Để bắt đầu các bạn hãy đăng nhập vào Amazon Console và nên sử dụng IAM account để thực hiện thay vì dùng Root account . Sau đó chọn service EC2  —-> Instances —-> Launch […]

login11

Hướng dẫn tạo Account Alias AWS

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tạo Account Alias . Nếu bạn muốn URL mà bạn sử dụng để đăng nhập AWS management console có chứa thông tin về công ty của bạn hay một cái tên nào đó dễ nhớ hơn thay vì việc phải sử dụngAWS Account ID thì option này […]

aws-iam

Hướng dẫn sử dụng IAM service

Chào các bạn ! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng IAM services . AWS Identity and Access Management ( IAM ) là 1  service mà sẽ giúp ta dễ dàng quản lý các user có trong hệ thống . Bạn sẽ sử dụng IAM service để control xem User nào có thể sử dụng AWS Resouces và cách […]

login

Hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Chào các bạn ! Hôm nay mình tiếp tục bài cài đặt LAMP Webserver . Bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trênAmazon Linux . Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL trên service RDS . Nhằm mục đích giảm tải cho EC2 Instance cũng như giảm thiểu […]

Hướng dẫn cài đặt Lamp Webserver trên Amazon Linux

Chào các bạn ! Mình xin được viết hướng dẫn cài đặt Lamp Webserver trên Amazon Linux . Có 2 cách để build 1 Lamp Webserver . + Cách 1 : Cài đặt thủ công từng bước . + Cách 2 : Sử dụng Cloud Formation để tự động quá trình build bằng 1 vài click […]

Building Continuous Deployment on AWS with AWS CodePipeline, Jenkins and AWS Elastic Beanstalk

In a deployment pipeline, automation lets you focus on your application and worry less about the manual aspects of deployment or the steps required to get application code updated. In addition to continuously integrating code changes and offering faster feedback to the developers, the setup offers rapid deployment capabilities to significantly reduce lag in the […]