Bài 2: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS

  Giới thiệu. 1. Ubuntu là gì? Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí được xây dựng dựa trên Debian GNU/Linux. Điều đó có nghĩa là mọi người đều được tự do sử dụng, thay đổi, cải tiến nó… Ubuntu được tài trợ bởi công ty Canonical Ltd (chủ sở hữu là […]

Bài 1: Giới thiệu series Quản trị Ubuntu Server 16.04 LTS

Lời nói đầu. Xin chào các bạn! Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn series bài viết “Quản trị Ubuntu Server 16.04 LTS“. Series này sẽ đem đến cho các bạn những kiến thức cơ bản […]

step11

Tìm hiểu về AWS Free-tier

AWS Free – Tier được Amazon thiết kế để chúng ta có thể có những trải nghiệm với các service của họ . Mỗi service đều được miễn phí 12 tháng kể từ lúc tạo account với một quota nhất định . Có rất nhiều service mà ta có thể sử dụng . Tận dụng […]

Amazon Machine Learning

Amazon Machine Learning Tiên đoán tương lai bằng cách tạo mô hình dữ liệu lịch sử Bài viết của @thaiphihong. Researcher tại ChappieBot. Amazon Machine Learning là gì? Đó là một dịch vụ “trên mây” (cloud-based service) giúp cho các lập trình viên ở mọi trình độ có thể sử dụng công nghệ machine learning vào […]

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Hôm nay mình sẽ thực hiện bài hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng Keypair . Để kết nối tới EC2 Instance bạn có thể sử dụng Keypair hoặc không . Nhưng mình thực sự khuyến khích các bạn nên sử dụng Keypair nhằm tăng tính bảo mật cho EC2 Instance . Không một ai có […]

Hướng dẫn sử dụng Security Group

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Security Group . Đây là một Virtual Firewall mà sẽ thực hiện control traffic tới EC2 Instance . Khi launch một Instance ta sẽ gán một hoặc nhiều security group vào Instance đó . Ta sẽ add rules vào security groups để allow traffic đó hoặc không […]

step11

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Chào các bạn ! Hôm nay mình sẽ thực hiện hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window . Để bắt đầu các bạn hãy đăng nhập vào Amazon Console và nên sử dụng IAM account để thực hiện thay vì dùng Root account . Sau đó chọn service EC2  —-> Instances —-> Launch […]

login11

Hướng dẫn tạo Account Alias AWS

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tạo Account Alias . Nếu bạn muốn URL mà bạn sử dụng để đăng nhập AWS management console có chứa thông tin về công ty của bạn hay một cái tên nào đó dễ nhớ hơn thay vì việc phải sử dụngAWS Account ID thì option này […]