Sở hữu Docker Image đầu tiên

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các bạn sơ lược về cách tạo một Docker Image và đẩy nó lên Docker Repository.

Trước tiên chúng ta cần cài đặt Docker lên máy của mình, và tạo một tài khoản ở site https://hub.docker.com/.

Tiếp đến, chúng ta mở Terminal lên gõ lệnh:

docker login

Sau khi gõ lệnh, bạn cần nhập Username và Password các bạn đã đăng ký ở Docker Hub.

Sau đó, chúng ta tạo một Dockerfile đơn giản như sau:

FROM ubuntu:14.04
MAINTAINER [TEN_CUA_BAN]
RUN apt-get update

Các bạn có thể thấy, trong Dockerfile này, mình sử dụng Image Ubuntu 14.04, và chưa có một cài đặt mở rộng nào. Tùy vào mục đích của Docker Image mà bạn có thể chỉnh sửa Dockerfile theo ý của mình.

Sau khi hoàn tất Dockerfile, chúng ta sẽ tiến hành Build một Docker Image với lệnh:

sudo chmod 755 Dockerfile
sudo docker build -t="tungpv/firstimage" .

Trong đó, tungpv/firstimage là tên của Image.

Sau khi hoàn tất Build Docker Image. Chúng ta nên tiến hành chạy thử. Với trường hợp của mình. Mình chạy thử với lệnh sau:

sudo docker run -t -i tungpv/firstimage /bin/bash

Cuối cùng, chúng ta đưa Docker Image của mình lên Docker Hub

sudo docker push tungpv/firstimage

Sau khi lệnh hoàn tất, bạn có thể đăng nhập trang hub.docker.com để kiểm tra lại quá trình đẩy Docker Image.

Post Author: administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *